đền miếu

Nghề nghiệp khác nhau thì ý nghĩa giấc mơ đền miếu, lăng mộ khác nhau

Mơ thấy đi vào đền miếu cảnh báo trong tương lai mọi nỗ lực đều tan thành mây khói. Đền miếu hay lăng mộ đều là những nơi linh thiêng, thương nhân mơ thấy đền miếu thì phải thận trọng, người bệnh mơ thấy lăng mộ cũng chẳng phải điềm lành. Giải mã giấc mơ more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat