đường dốc đâm thẳng vào cửa chính

Cách hóa giải đường dốc đâm thẳng vào cửa chính

Đường cái là nước, tức thủy. Một vài trường hợp, thủy được xem là tài cát cho chủ nhà, nhưng trường hợp này lại là nước ào ào từ dốc đâm thẳng vào nhà lại là điều bất lợi, có thể trở thành tai họa. Nhiều khu vực, đường cao hơn nhà vài tấc trở more »

Cách hóa giải khi đường dốc đâm thẳng vào cửa chính

Nhiều khu vực, đường cao hơn nhà vài tấc trở lên hoặc nhà nằm dưới chân đê nên khi xây nhà có thể xảy ra trường hợp đường dốc đâm thẳng vào cửa chính. Các trường hợp trên phong thủy cho rằng sẽ không thuận lợi cho ngôi nhà, nên hóa giải để được sự more »

Hóa giải cho nhà có đường dốc đâm thẳng vào cửa chính

Nhiều khu vực, đường cao hơn nhà vài tấc trở lên hoặc nhà nằm dưới chân đê nên khi xây nhà có thể xảy ra trường hợp đường dốc đâm thẳng vào cửa chính. Nhiều khu vực, đường cao hơn nhà vài tấc trở lên hoặc nhà nằm dưới chân đê nên khi xây nhà more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat