giấc mơ thấy lạc đường

Nằm mơ thấy bị lạc đường dự báo điềm gì cho bạn?

Nhìn chung, tại mỗi một quốc gia, mỗi vùng miền, mỗi tôn giáo, mỗi dòng tộc…. sẽ có cách quan niệm khác nhau về giấc mơ đi lạc đường. Người phương tây thì quan niệm đi lạc đường trong giấc mơ ẩn chứa những thành công mới trong tương lai bơi có thể đó chính more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat