giấc mơ về bong bóng

Giấc mơ thấy bong bóng báo hiệu điều gì sắp tới? trong tài liệu nào.

Thấy những quả bong bóng màu đen trong mơ biểu tượng cho sự chán nản. Nếu những quả bong bóng đó đang hạ thấp xuống thì mức độ chán nản đó càng tăng lên. Mơ thấy mình thổi bong bóng, ám chỉ kế hoạch mà bạn đang thực hiện có thể là rất lớn nhưng more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat