giải mã giấc mơ thấy leo cầu thang

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy thang leo

Bạn cho rằng biện pháp trước mắt vẫn chưa đủ, cần nhạy bén cảm nhận hạn chế của độ cao và sức hút của tâm trái đất hơn nữa. Nếu giấc mơ của bạn không cho bạn đôi cánh để bay cao, thế thì cái thang là con đường duy nhất để giải quyết vấn more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat