góc phụ

Dùng góc phụ, hoá giải góc chết

Nếu khéo léo và có sự tính toán trước khi thiết kế kiến trúc, thì việc tận dụng các góc phụ sẽ hợp lý, đỡ tốn kém hơn, và thuận tiện khi vận hành. Việc xử lý các góc chết cũng tương tự như vậy. Trong mỗi ngôi nhà, dù được thiết kế kỹ đến more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat