gương phản chiếu

Vai trò của gương phản chiếu trong phong thủy

Gương nên phản chiếu vùng sáng hơn là vùng tối; vùng không gian sạch hơn là vùng không gian bẩn; các bức tường hơn là ô cửa và hành lang dài. Gương là vật phản chiếu ánh sáng, qua đó có tác dụng hiện lên những hình ảnh ảo ở phía đối diện theo chiều more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat