khuyết hướng tây bắc

Nhà khuyết góc nếu được hóa giải đúng cách vẫn rước lộc ầm ầm

Hiện nay rất khó tìm được một ngôi nhà nào không có góc khuyết, bởi vì ngôi nhà hiện nay không phải là hình vuông. Nếu ngôi nhà có góc khuyết cũng có thể theo hướng góc khuyết nghĩ cách bù đắp. Nếu đã có một ngôi nhà vuông vức, bạn chỉ cần đặt thêm more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat