kieng ky khi xep ban an

Sắp xếp bàn ăn trong nhà nhớ tránh những điều này kẻo hao tài

Đối với những nhà thờ tượng Quan Âm, tượng Phật… thì bàn ăn nên tránh hướng đối diện trực tiếp với vị trí của thần thánh. Bữa ăn thịt cá của gia đình sẽ mộ phạm đến thần thánh vì họ là những người tu hành, ăn chay. Bàn ăn là nơi các thành viên more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat