làm sao hóa giải tà khí cửa chính

Cách sử dụng thảm nhằm hóa giải tà khí ở cửa chính

Nếu người Tây tứ mệnh gặp phải cửa Đông tứ trạch, người có mệnh cung ngũ hành thuộc Kim (Đoài, Càn), Thổ (Khôn, Cấn) là thuộc “Mệnh Tây tứ”, trong trường hợp cửa chính mở hướng Đông tứ trạch, có nghĩa là hướng Đông, Nam, Đông Nam hoặc Bắc sẽ gặp phải các tà khí more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat