mắt trái giật hên hay xui

Nháy mắt trái – Giật mắt trái là đang báo hiệu điềm gì

Nếu bạn bị nháy mắt trái trong khoảng thời gian từ 23h đến 1h thì theo xem tướng số điều này sẽ báo hiệu giờ có bạn bè ở xa về. Có thể là bạn bè đi công tác trong nước về hoặc có thể là bạn bè lâu ngày ở nước ngoài về thăm. more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat