mơ thấy bị rắn cắn vào chân

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy bị con rắn cắn

Theo bà Condron, cứ 20 giấc mơ thì có 1 giấc mơ về rắn. Các thầy lang, thiền sinh hay những người làm việc trong lĩnh vực sáng tạo thường hay thấy hình ảnh rắn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cứ 20 giấc mơ lại có một giấc mơ liên quan tới rắn. more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat