mơ thấy mẹ khóc

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy đang khóc

Thấy người chết khóc là có tai tiếng. Thấy người chết khóc trong lòng mình là sắp có tài lớn. – Chiêm bao thấy khóc lóc với người là điềm vui vẻ đáng mừng. – Chiêm bao thấy khóc lóc với người là điềm vui vẻ đáng mừng. – Thấy khóc lớn tiếng là thích more »

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy mẹ cha

Mơ thấy ôm cha hoặc mẹ đã quá cố hiện về thì là giấc mơ vô cùng tốt lành, may mắn. Nếu người quá cố hiện về trong tình trạng vẻ ngoài đáng sợ thì lại càng may mắn. Cha mẹ là những người thân yêu nhất của mỗi chúng ta. Thông thường cha tượng more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat