móc điện thoại trái tim tình duyên

Móc điện thoại kết 3 trái tim đá ngọc Miến Điện biểu tượng đôi lứa S517

65.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại 3 trái tim đá Miến Điện (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài): 8cm + Khối lượng: 4g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho đôi lứa, may mắn tình cảm. + Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa xe.
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat