nam mạng tuổi thìn

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn 2016: Hồ Lô Bát Tiên Tướng tinh: Chó Sói, Con dòng: Hắc Đế, Trường mạng MẠNG: Trường lưu Thủy ( Nước sông dài) SAO: Thổ tú : Có chuyện lo buồn HẠN: Ngủ Mộ: Hao tài mất của VẬN NIÊN: Trư phòng Hỏa (Heo gặp

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 13-2-1964 đến 01-2-1965) Vật Phẩm May Mắn 2016: Mặt 12 Con Giáp Myanmar Tướng tinh: Con Rắn, Con dòng: Xích Đế, Tân Khổ MẠNG: Phúc Đăng Hỏa (lửa đèn) SAO: Thái Âm: may mắn, danh lộc HẠN: Diêm vương: phòng bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Hầu Thực Quả ( Khỉ ăn

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 31-1-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn 2016: Rồng Đồng Tướng tinh: Con Chuột, Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mạng: Sa trung Thổ (Đất pha cát) Sao: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Toán tận: Phòng tai nạn va chạm Vận Niên: Xà Ẩn Tĩn (Rắn bị nhốt) Thiên

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 17-2-1988 đến 05-2-1989) Vật Phẩm May Mắn 2016: Phật Bản Mệnh Tuổi Thìn Tướng tinh: Con Quạ, Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Thổ tú : Trở ngại, lo âu HẠN: Ngủ Mộ: Hao tài mất của VẬN NIÊN: Trư phòng Hỏa (Heo gặp

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 7-2-2000 đến 27-1-2001) Vật Phẩm May Mắn 2016: Phật Bản Mệnh Tuổi Thìn Tướng tinh: Lạc Đà, Con dòng: Bạch Đế, Trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm Vương: Có hại về máu huyết VẬN NIÊN: Hầu Thực Quả (Khỉ

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Thìn 88 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU THÌN – 88 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 23-1-1928 đến 9-2-1929) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Bảo Đao Rồng Tướng tinh: Con Quạ – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) Sao: Kế Đô: đau ốn nạn tai Hạn: Diêm vương: Bệnh đường tim mạch Vận niên: Cẩu cuồng phong (Chó dại) xấu Thiên can:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Thìn 76 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – CANH THÌN – 76 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 8-2-1940 đến 26-1-1941) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Tam Đa Phúc Lộc Thọ Tướng tinh: Con Lạc Đà – Con dòng Bạch Đế, Trường mạng Mạng: Bạch lạp Kim ( Vàng chân đèn) Sao: Toán tận: trở ngại, va vấp Hạn: Huỳnh Tuyền: phòng bệnh nạn Vận niên: Ngưu canh Điền (Trâu cày

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Thìn 64 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM THÌN – 64 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Quả Cầu Dạ Quang Tướng tinh: Chó Sói.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Thìn 52 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – GIÁP THÌN – 52 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 13-02-1964 đến 1-2-1965) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cặp Tỳ Hưu Tiêu Ngọc Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc đăng Hỏa (lửa đèn) SAO: Kế Đô: Thị phi, tai nạn HẠN: Địa Võng : nhiều lo âu VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (Dê về

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Thìn 40 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH THÌN – 40 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 31-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Vòng Tay Tỳ Hưu Mắt Mèo Tướng tinh: Con Chuột – Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý Mạng: Sa trung Thổ ( đất pha cát) Sao: Thái Bạch: hao tài, đau ốm Hạn: Thiên tinh: Rối rắm, tranh chấp Vận niên: Long ngộ Vân (

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Thìn 28 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU THÌN – 28 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 17-2-1988 đến 5-2-1989) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Gậy Như Ý Thăng Tiến Tướng tinh: Con Quạ.
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat