ngôi nhà không vuông vắn

Nhà ở lồi ra, thụt vào ảnh hưởng đến vận may của gia chủ

Trong quan niệm của truyền thống Trung Quốc, đặc biệt nhạy cảm với góc nhọn, điều này sẽ dẫn đến bất an, nhà tan cửa nát, bệnh tật thường đến… Trung Quốc là dân tộc tôn thờ “tròn” và “vuông”, cho nên đại bộ phận vật kiến trúc dụng cụ, đều lấy hình “tròn” và more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat