nữ mạng tuổi hợi

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Hợi 70 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Hợi 70 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 22-1-1947 đến 09-2-1948) Vật Phẩm May Mắn 2016: Heo Đá Mắt Mèo Tướng tinh : Con Dơi Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO: Thái Dương: May mắn, tài lộc tốt HẠN: Địa Võng: Nhiều âu lo. VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (Dê về suối),

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Hợi 58 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Hợi 58 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 08-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm May Mắn 2016: Vòng Cổ Miến Điện Tướng tinh: Con Gấu Con dòng: Thanh Đế, phú quý MẠNG: Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Phòng ốm đau VẬN NIÊN: Ngưu canh Điền ( Trâu cày ruộng),

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Hợi 46 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Hợi 46 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972) Vật Phẩm May Mắn 2016: Nhẫn Đá Mã Não Tướng tinh : Con Cọp Con dòng : Bạch Đế, phú quý MẠNG : Xoa xuyến Kim (Vàng nữ trang) SAO : Kế Đô : Ốm đau, hao tốn HẠN : Thiên Tinh : Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Hợi 34 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Hợi 34 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 13-2-1983 đến 01-2-1984) Vật Phẩm May Mắn 2016: Tượng Dê Đá Tướng tinh: Con Gà Con dòng: Hắc Đế, quan lộc, tân khổ MẠNG: Đại hải Thủy (Nước biển lớn) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa Võng: Toan tính, lo âu VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn ( Dê

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Hợi 22 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Hợi 22 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 01-02-1995 đến 23-01-1984) Vật Phẩm May Mắn 2016: Vòng Tay Dây Kết Mẫu Đơn Tướng tinh : Con Ngựa.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi ẤT Hợi 81 – Nữ Mạng

ẤT HỢI – 81 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 4-2-1935 đến 23-1-1936) Vật Phẩm May Mắn 2015: Chuỗi Đeo Tay Ngọc Hạt Tròn   Tướng tinh: Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa (lửa trên núi) SAO: Thủy Diệu : có chuyện buồn HẠN: Toán tận : trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê giáp viên (gà về vườn) tốt THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Hợi 69 – Nữ Mạng

ĐINH HỢI – 69 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 22-1-1947 đến 9-2-1948) Vật Phẩm May Mắn 2015: Vòng Ngọc Nguyên Bản   Tướng tinh : Con Dơi. Con dòng Huỳnh Đế, phú quý. MẠNG : Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO : La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN : Địa võng: Nhiều lo âu VẬN NIÊN : Thố lộng Nguyệt (Thỏ giỡn trăng) THIÊN CAN :

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Hợi 57 – Nữ Mạng

KỶ HỢI – 57 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 8-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm May Mắn 2015: Tỳ Hưu Bắc Kinh Trắng   Tướng tinh : Con Gấu. Con dòng Thanh Đế, phú quý.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Hợi 45 – Nữ Mạng

TÂN HỢI – 45 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972) Vật Phẩm May Mắn 2015: Thuyền Buồm Thuận Lợi   Tướng tinh : Con Cọp.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Hợi 33 – Nữ Mạng

QUÝ HỢI – 33 TUÔI – ÂM NỮ (Sanh từ 13-2-1983 đến 1-2-1984) Vật Phẩm May Mắn 2015: Heo Đá Mắt Mèo   Tướng tinh : Con Gà. Con dòng Hắc Đế, tân khổ

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Hợi 21– Nữ Mạng

ẤT HỢI – 21 TUÔI – ÂM NỮ (Sanh từ 21-1-1995 đến 3-2-1996) Vật Phẩm May Mắn 2015: Như Ý Thập Toàn   Tướng tinh : Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh.
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat