phật di lạc bột đá màu

Tượng phật Di lạc phong thủy luân bột đá màu may mắn hạnh phúc F203

4.140.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá màu dạng phong thủy luân (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 23cm x 30cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: là biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. more »

Phật Di Lặc Tài Phước bột đá màu cam tài lọc may mắn A133

4.025.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật di lạc tài phước hữu dư (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 16cm x 42cm + Khối lượng: 5 kg + Ý nghĩa: mang phước nhập gia, gia đình vui vẻ,hạnh phúc, may mắn về tài lộc. + more »

Phật Di lạc bột đá màu trắng đế hồng niêm vui vô tư A122

3.150.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: phật di lạc bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 20cm x 34cm + Khối lượng: 1.5g + Ý nghĩa: biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, Phật tới đâu ở đó có hạnh phúc, biểu tượng của more »

Phật Di lạc bột đá xanh đại lý biểu tượng sự hài hòa A124

3.325.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: phật di lạc bột đá màu xanh(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 18cm x 27cm + Khối lượng: 3.3g + Ý nghĩa: biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, Phật tới đâu ở đó có hạnh phúc, biểu tượng của more »

Phật Di lạc bột đá xanh chiêu tài vô tư lự A137

3.150.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: phật di lạc bột đá màu xanh(tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 31cm x 37cm + Khối lượng: 3.6kg + Ý nghĩa: biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, phật tới đâu ở đó có hạnh phúc, biểu tượng của sự hài hòa, more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat