phòng thờ riêng

Bố trí cho góc tâm linh trang trọng của người Việt

Vị trí đặt bàn thờ tốt nhất là cung Âm quý nhân, vị trí đó đặt bàn thờ là đại cát khánh, luôn được âm linh phù trợ. Thứ đến Dương quý nhân chủ gia đạo bình an, hòa thuận, hỷ khí đầy nhà, luôn gặp may mắn. Đối với người Á Đông thì hầu more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat