quá nhiều tượng Phật

Không nên thờ quá nhiều tượng Phật trong nhà

Bạn nên đặt bàn thờ Phật ở vị trí chính giữa nhà hay phòng khách. Trường hợp nhà có nhiều tầng thì đặt bàn thờ ở tầng trên, tuy nhiên, lưu ý tránh ở vị trí chiếu dưới nhà vệ sinh, hoặc gầm giường. Theo truyền thống, rất nhiều gia đình Việt Nam bày ít more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat