quan hệ tương sinh

Mối quan hệ giữa các hành trong phong thủy

Ngũ hành sinh thuộc lẽ thiên nhiên: Nhờ nước cây xanh mới mọc lên – Cây cỏ làm mồi nhen lửa đỏ – Tro tàn tích lại đất vàng thêm – Lòng đất tạo nên kim loại trắng – Kim loại vào lò chảy nước đen Để có sự hài hòa trong nhà, bên cạnh more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat