thai nhi và sản phụ

Cẩn thận khi bố trí phong thủy trong nhà có sản phụ

Bình thường, môi trường có thể thụ thai được thì hoàn toàn có thể phù hợp với người phụ nữ khi mang thai, không cần thiết phải thay đổi nhiều. Đặc biệt, cần hết sức tránh việc di chuyển… Đón khí tốt vào nhà Những chuyên gia Phong Thủy cho rằng, việc dịch chuyển khí more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat