tiền cổ

Những vật phẩm có tác dụng khắc chế hung khí, thúc đẩy tài vận

Để mỗi đồ vật phát huy hết tác dụng cần tuân thủ theo sự kế thừa mà tiền nhân đã kiểm nghiệm, rất ứng nghiệm trong các việc như cầu con, cầu lộc, cầu công thành danh toại.. Một số đồ vật, linh thú như tiền cổ, cóc tía ba chân, ngọc trụ, ngọc bích, more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat