treo rèm hạt châu

Nhà phạm “tứ sát” và cách hóa giải trong phong thủy

4 loại sát khí trong phong thủy gây ản hưởng xấu để nhà ở thường được gọi là “Tứ sát”, gồm có: Thương sát, Liêm đao sát, Bạch hổ sát và Thiên trảm sát. Đối với 4 loại sát khi này, dù hình thức thể hiện cũng như cách hóa giải khác nhau song đều more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat