tử vi 2015 tuổi mùi

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Mùi 85 – Nữ Mạng

TÂN MÙI – 85 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 17-2-1931 đến 5-2-1932) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Bình Ngọc   Tướng tinh: Con Gấu- Con dòng Huỳnh Đế, Cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Âm: vui vẻ, phúc lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: có bệnh nặng. VẬN NIÊN: Thố lộng Nguyệt (Thỏ giỡn trăng) tốt THIÊN CAN: Tân gặp Ất: Khắc

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Mùi 73 – Nữ Mạng

QUÝ MÙI – 73 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 5-2-1943 đến 24-1-1944) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Ngọc Bội Tỳ Hưu   Tướng tinh: Con Cọp- Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây dương liễu) SAO: Kế Đô: Ốm đau, hao tốn HẠN: Thiên tinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Cẩu cuồng phong (Chó dại) xấu THIÊN CAN: Quý gặp Ất:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Mùi 61 – Nữ Mạng

Ất MÙI – 61 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 24-1-1955 đến 11-2-1956) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Nhẫn Ngọc Myanmar   Tướng tinh: Con Gà – Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Sa trung Kim (Vàng trong Cát) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa Võng : Rối rắm, lo âu VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (Dê về suối) THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Mùi 49 – Nữ Mạng

ĐINH MÙI – 49 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 9-2-1967 đến 29-1-1968) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Long Mã Tinh Thần   Tướng tinh: Con Rồng – Con dòng Hắc Đế, tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy (Nước trên Trời) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền : Phòng bệnh nặng VẬN NIÊN: Long ngộ Vân (Rồng gặp Mây) tốt THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Mùi 37 – Nữ Mạng

KỶ MÙI – 37 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 28-1-1979 đến 15-2-1980) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Tỳ Hưu Thạch Anh Tím   Tướng tinh: Con Rái Cá. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Kế Đô: Hao tốn, ốm đau HẠN: Thiên tinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Mùi 25 – Nữ Mạng

TÂN MÙI – 25 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 15-2-1991 đến 3-2-1992) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Dê Thạch Anh Hồng   Tướng tinh: Con Gấu. Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Dương: may mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa võng: Nhiều lo âu, rối rắm VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (Dê về suối) tốt THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Mùi 85 – Nam Mạng

QUÝ MÙI – 85 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 17-2-1941 đến 5-2-1942) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Long Quy Trấn Trạch   Tướng tinh: Con Gấu – Con dòng Huỳnh Đế, Cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Bạch: hao tài, phiền muộn HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Thố lộng Nguyệt (Thỏ giỡn trăng) tốt THIÊN CAN: Tân

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Mùi 73 – Nam Mạng

QUÝ MÙI – 73 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 5-2-1943 đến 24-1-1944) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Bắp Cải Như Ý   Tướng tinh: Con Cọp – Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây dương liễu) SAO: La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN: Tam Kheo: Xây xát tay chân VẬN NIÊN: Cẩu cuồng phong (Chó dại) xấu THIÊN CAN: Quý gặp

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Mùi 61 – Nam Mạng

ẤT MÙI – 61 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 24-1-1955 đến 11-2-1956) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Quan Âm Bình An   Tướng tinh: Con Gà. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Sa Trung Kim (Vàng trong cát) SAO: Kế Đô: Tai tiếng, ốm đau HẠN: Địa võng: Nhiều lo âu VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (Dê về suối) tốt THIÊN CAN: Ất gặp

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Mùi 49 – Nam Mạng

ĐINH MÙI – 49 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 9-2-1967 đến 29-1-1968) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Tỳ Hưu Tiêu Ngọc Gân Huyết   Tướng tinh: Con Rồng – Con dòng Hắc Đế, tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy (Nước trên Trời) SAO: Thái Bạch: Hao, buồn phiền HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Long ngộ Vân (Rồng gặp Mây) tốt THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Mùi 37 – Nam Mạng

KỶ MÙI – 37 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 28-1-1979 đến 15-2-1980) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Vòng Ruby Xanh   Tướng tinh: Con Rái Cá.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Mùi 25 – Nam Mạng

TÂN MÙI – 25 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 15-2-1991 đến 3-2-1992) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Gà Báo Hỷ   Tướng tinh: Con Gấu.
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat