tử vi hàng ngày facebook

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 23/9/2014

Ngày 23/09/2014 ( Thứ Ba– Ngọc Đường Hoàng Đạo ) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Quý Dậu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Tân Mão, Quý Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Thạch Anh Ưu Linh Hồng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 22/9/2014

Ngày 22/09/2014 ( Thứ Hai– Bạch Hổ Hắc Đạo ) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Thân, Tháng: Quý Dậu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Canh Dần, Nhâm Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Cam Đế Gỗ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »

Tử vi Phương Đông: Chủ Nhật 21/9/2014

Ngày 21/09/2014 ( Chủ Nhật – Bảo Quang Hoàng Đạo ) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Quý Dậu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Kỷ Sửu, Quý Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Long Quy Cõng Tháp TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 20/9/2014

Ngày 20/09/2014 ( Thứ Bảy – Kim Quỹ Hoàng Đạo ) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Quý Dậu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Mậu Tý, Nhâm Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tranh Bát Mã TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 19/9/2014

Ngày 19/09/2014 ( Thứ Sáu – Chu Tước Hắc Đạo ) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Quý Dậu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Đinh Hợi, Ất Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Mẫu Đơn TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 18/9/2014

Ngày 18/09/2014 ( Thứ Năm – Thiên Hình Hắc Đạo ) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Quý Dậu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Bính Tuất, Giáp Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Tỳ Hưu Mã Não Đỏ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 17/9/2014

Ngày 17/09/2014 ( Thứ Tư – Minh Đường Hoàng Đạo ) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Mão, Tháng: Quý Dậu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Ất Dậu, Kỷ Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuông Đồng 6 Ống TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 16/9/2014

Ngày 16/09/2014 ( Thứ Ba – Thanh Long Hoàng Đạo ) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Dần, Tháng: Quý Dậu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Giáp Thân, Mậu Thân. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Tỳ Hưu Ngọc Xanh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 15/9/2014

Ngày 15/09/2014 ( Thứ Hai – Câu Trần Hắc Đạo ) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Quý Dậu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Quý Mùi, Ất Mùi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ more »

Tử vi Phương Đông: Chủ Nhật 14/9/2014

Ngày 14/09/2014 ( Chủ Nhật – Tư Mệnh Hoàng Đạo ) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Quý Dậu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Ngọc Myanmar TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 13/9/2014

Ngày 13/09/2014 ( Thứ Bảy – Nguyên Vũ Hắc Đạo ) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Quý Dậu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Tân Tỵ, Quý Tỵ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Ngọc Phỉ Thúy A+ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 12/9/2014

Ngày 12/09/2014 : Thứ Sáu ( Thiên Lao Hắc Đạo ) Giờ : Mậu Tý, Ngày: Bính Tuất . Tháng: Quý Dậu. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Canh Thìn, Nhâm Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Nhẫn Tỳ Hưu Đông Linh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat