tử vi hàng ngày tuổi tí

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 10/06/2022

Ngày 10/06/2022 (Thứ Sáu: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Ngày: Giáp Ngọ Tháng: Bính Ngọ, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: : Mậu Tý, Nhâm Tý. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Ngựa Thanh Ngọc TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày xung của bổn more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 09/06/2022

Ngày 09/06/2022 (Thứ năm: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Ngày: Quý Tỵ Tháng: Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Đinh Hợi, Ất Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Đá Mắt Mèo TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Đã đến more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 08/06/2022

Ngày 08/06/2022 (Thứ tư: Thiên Lao Hắc Đạo ) Ngày : Nhâm Thìn Tháng : Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Bính Tuất, Giáp Tuất. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Dây Rút Móc Khóa Tình Yêu TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 07/06/2022

Ngày 07/06/2022 (Thứ ba: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Ngày : Tân Mão Tháng : Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Quý Dậu, Kỷ Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bát Quái Mặt Đồng Lõm TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 06/06/2022

Ngày 06/06/2022 (Thứ Hai: Bạch Hổ Hắc Đạo) Ngày: Canh Dần Tháng: Bính Ngọ, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Nhâm Thân, Mậu Thân. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Bích Tà TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Có khách more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 05/06/2022

Ngày 05/06/2022 (Chủ Nhật: Kim Đường Hoàng Đạo) Ngày : Kỷ Sửu Tháng: Bính Ngọ, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Đinh Mùi, Ất Mùi. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Hoa Mẫu Đơn Phỉ Thúy TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 04/06/2022

Ngày 04/06/2022 (Thứ Bảy: Kim Quỹ Hoàng Đạo ) Ngày: Mậu Tý Tháng: Bính Ngọ, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Bính Ngọ, Giáp Ngọ. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Vòng Thanh Kim Khối Lạ TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 03/06/2022

Ngày 03/06/2022 (Thứ Sáu: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Ngày: Đinh Hợi. Tháng: Bính Ngọ, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: : Kỷ Tỵ , Quý Tỵ. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Di Lạc Cầm Nén Vàng TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 02/06/2022

Ngày 02/06/2022 (Thứ năm: Thiên Hình Hắc Đạo) Ngày: Bính Tuất Tháng: Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Mậu Thìn , Nhâm Thìn. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Long Quy Hắc Ngà TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 01/06/2022

Ngày 01/06/2022 (Thứ tư: Minh Đường Hoàng Đạo) Ngày : Ất Dậu Tháng : Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Kỷ Mão , Đinh Mão. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: TRồng Lưu Ly TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 31/05/2022

Ngày 31/05/2022 (Thứ ba: Thanh Long Hoàng Đạo) Ngày : Giáp Thân Tháng : Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Mậu Dần, Bính dần. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuông Gió Tứ Linh TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 30/05/2022

Ngày 30/05/2022 (Thứ Hai: Bạch Hổ Hắc Đạo) Ngày: Bính Tý, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Quý Hợi, Tân Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quan Âm Bạch Ngọc TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày chỉ more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat