tử vi ngày 11/6 của bạn

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 11/6/2014

Hôm nay, tuổi Canh Ngọ mọi việc chỉ là ngắn ngủi, cho nên tiến hành công việc gì thì nên làm cho nhanh, không nên đính ước, hứa hẹn nhanh chóng dễ có sự thiệt thòi, lỡ bộ. Ngày 11/06/2014: Thứ Tư (Bảo Quang Hoàng Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày : Quý Sửu . Tháng:Canh more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat