tử vi phương đông

Tử vi Phương Đông: Chủ Nhật 06/7/2014

Ngày 06/07/2014 : Chủ Nhật ( Kim Quỹ Hoàng Đạo ) Giờ : Nhâm Tý, Ngày : Mậu Dần. Tháng: Tân Mùi. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổi: Kỷ : Nhâm Thân, Giáp Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bông Thạch Anh Tím Uruguay TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 05/7/2014

Ngày 05/07/2014 : Thứ Bảy ( Chu Tước Hắc Đạo ) Giờ : Canh Tý, Ngày : Đinh Sửu. Tháng: Tân Mùi. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổi: Kỷ : Tân Mùi, Kỷ Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Thạch Anh Tím TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 04/7/2014

Ngày 04/07/2014 : Thứ Sáu ( Thiên Hình Hắc Đạo ) Giờ : Mậu Tý, Ngày : Bính Tý. Tháng: Tân Mùi. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổi: Kỷ : Canh Ngọ, Mậu Ngọ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bình Chim Hỷ Tước TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 03/7/2014

Ngày 03/07/2014 : Thứ Năm ( Minh Đường Hoàng Đạo ) Giờ : Bính Tý, Ngày : Ất Hợi. Tháng: Tân Mùi. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổi: Kỷ : Kỷ Tỵ, Tân Tỵ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bạch Hổ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 02/7/2014

Ngày 02/07/2014 : Thứ Tư ( Thanh Long Hoàng Đạo ) Giờ : Giáp Tý, Ngày : Giáp Tuất . Tháng: Tân Mùi. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổi: Kỷ : Mậu Thìn, Canh Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tam Ngư Tụ Tài TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 01/7/2014

Ngày 01/07/2014 : Thứ Ba ( Câu Trần Hắc Đạo ) Giờ : Nhâm Tý, Ngày : Quý Dậu . Tháng: Tân Mùi. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổi: Kỷ : Đinh Mão, Tân Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Voi Ngọc Đông Linh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 30/6/2014

Ngày 30/06/2014 : Thứ Hai ( Tư Mệnh Hoàng Đạo ) Giờ : Canh Tý, Ngày : Nhâm Thân. Tháng: Tân Mùi. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổi: Kỷ : Bính Dần, Canh Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thái Sơn Thạch Cảm Đương TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 more »

Tử vi Phương Đông: Chủ Nhật 29/6/2014

Ngày 29/06/2014 : Chủ Nhật ( Nguyên Vũ Hắc Đạo ) Giờ : Mậu Tý, Ngày : Tân Mùi . Tháng: Tân Mùi. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổi: Kỷ : Ất Sửu, Đinh Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thái Sơn Thạch Cảm Đương TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 28/6/2014

Ngày 28/06/2014 : Thứ Bảy ( Thiên Lao Hắc Đạo ) Giờ : Bính Tý, Ngày : Canh Ngọ. Tháng: Tân Mùi. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổi: Kỷ : Giáp Tý, Bính Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Rồng Xanh Trừ Thị Phi TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 27/6/2014

Ngày 27/06/2014 : Thứ Sáu ( Ngọc Đường Hoàng Đạo ) Giờ : Giáp Tý, Ngày : Kỷ Tỵ Tháng: Tân Mùi. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổi: Kỷ : Quý Hợi, Đinh Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cặp Tỳ Hưu Thạch Anh Đen TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 26/6/2014

Ngày 26/06/2014 : Thứ Năm (Thiên Lao Hắc Đạo ) Giờ : Nhâm Tý, Ngày : Mậu Thìn . Tháng: Canh Ngọ, Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổi: Kỷ : Nhâm Tuất, Bính Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cặp Trâu Vàng Hoàng Long TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 25/6/2014

Ngày 25/06/2014 : Thứ Tư (Ngọc Đường Hoàng Đạo ) Giờ: Canh Tý, Ngày : Đinh Mão. Tháng: Canh Ngọ. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổi: Kỷ : Tân Dậu, Quý Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Bản Mệnh Tuổi Mùi TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat