tử vi tháng 06

Tử vi Phương Đông : Tháng 06/2015

Từ ngày 1/6/2015 đến ngày 30/6/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến NHÂM NGỌ – Tiết MANG CHỦNG (thuộc tháng Năm ÂL, thiếu) Ngày vào tiết Mang Chủng : 6/6/2015 (tức ngày 20 tháng 4 ÂL) Ngày vào khí Hạ Chì : 22/6/2015 (tức ngày 7 tháng 5 ÂL) Hành more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat