tử vi tháng 11/2015 của bạn

Tử vi Phương Đông : Tháng 11/2015

Từ ngày 1/11/2015 đến ngày 30/11/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến ĐINH HỢI – Tiết LẬP ĐÔNG (thuộc tháng Mười ÂL, đủ) Ngày vào tiết LẬP ĐÔNG : 8/11/2015 (tức ngày 27 tháng 9 ÂL) Ngày vào khí TIỂU TUYẾT : 22/11/2015 (tức ngày 11 tháng 10 ÂL) Hành more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat