việc thiện

Làm việc thiện hay ác, đều lưu dấu vết trên khuôn mặt, ấn đường

Người có dạng đường vân này thường xung khắc với cha mẹ, con cái, không giữ được gia nghiệp tổ tiên để lại, khó thành công trong sự nghiệp. Nếu không tu tâm hướng thiện, họ có thể gặp phải đại nạn ở tuổi 30. Khuôn mặt con người chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat