xem bói 2015 tân mùi

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Mùi 85 – Nữ Mạng

TÂN MÙI – 85 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 17-2-1931 đến 5-2-1932) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Bình Ngọc   Tướng tinh: Con Gấu- Con dòng Huỳnh Đế, Cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Âm: vui vẻ, phúc lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: có bệnh nặng. VẬN NIÊN: Thố lộng Nguyệt (Thỏ giỡn trăng) tốt THIÊN CAN: Tân gặp Ất: Khắc

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Mùi 25 – Nữ Mạng

TÂN MÙI – 25 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 15-2-1991 đến 3-2-1992) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Dê Thạch Anh Hồng   Tướng tinh: Con Gấu. Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Dương: may mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa võng: Nhiều lo âu, rối rắm VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (Dê về suối) tốt THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Mùi 85 – Nam Mạng

QUÝ MÙI – 85 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 17-2-1941 đến 5-2-1942) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Long Quy Trấn Trạch   Tướng tinh: Con Gấu – Con dòng Huỳnh Đế, Cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Bạch: hao tài, phiền muộn HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Thố lộng Nguyệt (Thỏ giỡn trăng) tốt THIÊN CAN: Tân

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Mùi 25 – Nam Mạng

TÂN MÙI – 25 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 15-2-1991 đến 3-2-1992) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Gà Báo Hỷ   Tướng tinh: Con Gấu.
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat