xem tính cách qua cách ăn nói

Cách để bạn nhận biết vận mệnh một người tốt hay xấu qua cách ăn nói, cách đi đứng

Những người chỉ cười động nhẹ khóe môi (không cất rõ tiếng) mà vai và lưng lại rung chuyển là tướng của người nhiều toan tính, ngầm “mưu sự” bên trong, dễ dẫn đến thành công cho mình nhưng lạnh lùng trước những tổn thất xảy đến cho người khác. Theo quan niệm của người more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat