xem tử vi ngày

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 08/11/2019

Ngày 08/11/2019 (Thứ sáu: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Dậu Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Tân Mão, ất Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Rồng Vàng Phun Châu XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 08/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 07/11/2019

Ngày 07/11/2019 (Thứ Năm: Thiên Hình Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Thân Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Canh Dần, Giáp Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bông Thạch Anh Tím XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 07/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 06/11/2019

Ngày 06/11/2019 (Thứ Tư: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Mùi Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Kỷ Sửu, Tân Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Thạch Anh Tóc Xanh XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ TƯ NGÀY 06/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 05/11/2019

Ngày 05/11/2019 (Thứ Ba: Thanh Long Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Ngọ Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Mậu Tý, Canh Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Phỉ Thúy XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BA NGÀY 05/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 04/11/2019

Ngày 04/11/2019 (Thứ Hai: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Tỵ Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Quý Hợi, Tân Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Phỉ Thúy Xanh XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ HAI NGÀY 04/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 02/11/2019

Ngày 02/11/2019 (Thứ bảy: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Mão Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Tân Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cây Tài Lộc Thạch Anh Tím XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 02/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 31/10/2019

Ngày 31/10/2019 (Thứ Năm: Ngọc Đường Hoàng Đạo,) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Sửu Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Quý Mùi, Đinh Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Rồng Xanh Đế Xoay XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 31/10/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 30/10/2019

Ngày 30/10/2019 (Thứ Tư: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Tý Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Ngọc Bội Cặp Tỳ Hưu Siêu Cấp XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ TƯ NGÀY 30/10/2019 TUỔI TÝ – Tử more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 29/10/2019

Ngày 22/10/2019 (Thứ Ba: Kim Đường Hoàng Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Hợi Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Tân Tỵ, Đinh Tỵ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tháp Văn Xương Đồng XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BA NGÀY 29/10/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 28/10/2019

Ngày 28/10/2019 (Thứ Hai: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Tuất Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Canh Thìn, Bính Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ HAI NGÀY 28/10/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 26/10/2019

Ngày 26/10/2019 (Thứ bảy: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Thân Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Giáp Dần, Nhâm Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Rồng Ngọc Đông Linh XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 26/10/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 25/10/2019

Ngày 25/10/2019 (Thứ sáu: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Mùi Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Kỷ Sửu, Quý Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cặp Tỳ Hưu Vàng Sa Kim XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 25/10/2019 TUỔI TÝ – Tử vi more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat