xem tử vi tháng

Tử vi Phương Đông : Tháng 03/2016

Tử vi Phương Đông : Tháng 03/2016 NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến TÂN MÃO – Tiết KINH TRẬP (thuộc Hai ÂL, đủ) Ngày vào tiết Kinh Trập : 5/3/2016 (tức ngày 27 tháng Giêng ÂL, lúc 11g46’) Ngày vào khí Xuân Phân : 20/3/2016 (tức ngày 12 tháng 2 more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 07/2015

Từ ngày 1/7/2015 đến ngày 31/7/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến QUÝ MÙI – Tiết TIỂU THỬ (thuộc tháng sáu ÂL, thiếu) Ngày vào tiết Tiểu Thử : 7/7/2015 (tức ngày 22 tháng 5 ÂL) Ngày vào khí Đại Thử : 23/7/2015 (tức ngày 8 tháng 6 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 06/2015

Từ ngày 1/6/2015 đến ngày 30/6/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến NHÂM NGỌ – Tiết MANG CHỦNG (thuộc tháng Năm ÂL, thiếu) Ngày vào tiết Mang Chủng : 6/6/2015 (tức ngày 20 tháng 4 ÂL) Ngày vào khí Hạ Chì : 22/6/2015 (tức ngày 7 tháng 5 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 05/2015

Từ ngày 1/5/2015 đến ngày 31/5/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến TÂN TỴ – Tiết LẬP HẠ (thuộc tháng Tư ÂL, thiếu) Ngày vào tiết Lập Hạ : 6/5/2015 (tức ngày 18 tháng 3 ÂL) Ngày vào khí Tiểu Mãn : 21/5/2015 (tức ngày 4 tháng 4 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 04/2015

Từ ngày 1/4/2015 đến ngày 30/4/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến CANH THÌN – Tiết THANH MINH (thuộc tháng Ba ÂL, đủ) Ngày vào tiết Thanh Minh : 5/4/2015 (tức ngày 17 tháng 2 ÂL) Ngày vào khí Cốc Vũ : 19/4/2015 (tức ngày 2 tháng 3 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 03/2015

Từ ngày 1/3/2015 đến ngày 31/3/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến KỶ MÃO – Tiết KINH TRẬP (thuộc tháng Hai ÂL, đủ) Ngày vào tiết Kinh Trập : 6/3/2015 (tức ngày 16 tháng 1 ÂL) Ngày vào khí Xuân Phân : 21/3/2015 (tức ngày 2 tháng 2 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 02/2015

Từ ngày 1/2/2015 đến ngày 28/2/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến MẬU DẦN – Tiết LẬP XUÂN (thuộc tháng Giêng ÂL, đủ) Ngày vào tiết Lập Xuân : 4/2/2015 (tức ngày 16 tháng 12 ÂL) Ngày vào khí Vũ Thủy : 19/2/2015 (tức ngày 1 tháng Giêng ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 01/2015

Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/1/2015 NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến ĐINH SỬU – Tiết ĐẠI TUYẾT (thuộc tháng Chạp ÂL, đủ) Ngày vào tiết Tiểu Hàn : 6/1/2015 (tức ngày 16 tháng 11 ÂL) Ngày vào khí Đại Hàn : 20/1/2015 (tức ngày 1 tháng Chạp ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 12/2014

Từ ngày 1/12/2014 đến ngày 31/12/2014 NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến BÍNH TÝ – Tiết ĐẠI TUYẾT (thuộc mười một ÂL, đủ) Ngày vào tiết Đại Tuyết : 7/12/2014 (tức ngày 16 tháng 10 ÂL) Ngày vào khí Đông Chí : 22/12/2014 (tức ngày 1 tháng 11 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 11/2014

Từ ngày 1/11/2014 đến ngày 30/11/2014 NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến ẤT HỢI – Tiết LẬP ĐÔNG (thuộc mười ÂL, đủ) Ngày vào tiết Lập Đông : 7/11/2014 (tức ngày 15 tháng 9.n ÂL) Ngày vào khí Tiểu Tuyết : 22/11/2014 (tức ngày 1 tháng 10 ÂL) Hành : more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 10/2014

NGŨ HÀNH SINH KHẮC THÁNG CHÍN ÂL : Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng CHÍN (đủ – GIÁP TUẤT ÂL, mang ngũ hành là SƠN ĐẦU HỎA thuộc Dương Hỏa, mang tính kiết hung đối với những người mang Ngũ hành bản mệnh như sau : A/- Tốt với người mệnh THỔ (sinh more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 9/2014

Từ ngày 1/9/2014 đến ngày 30/9/2014 NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến QUÝ DẬU – Tiết BẠCH LỘ (thuộc Tám ÂL, đủ) Ngày vào tiết Bạch Lộ : 8/9/2014 (tức ngày 15 tháng 8 ÂL) Ngày vào khí Thu Phân : 23/9/2014 (tức ngày 30 tháng 8 ÂL) Hành : more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat