xem tử vi tuổi rắn

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn 2016: Rắn Vàng Ôm Vàng Tướng tinh: Con Khỉ, Con dòng: Bạch Đế, Trường mạng MẠNG : Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn) SAO : Thái Bạch : Hao tài, đau ốm HẠN: Toán Tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN : Ngưu canh Điền
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat