ý nghĩa số theo phong thủy

Ý nghĩa từng số hung và số cát trong phong thủy

Vai trò của con số may mắn đã được xác định lâu đời trong nền văn hóa Trung Quốc. Ví dụ, người ta nói rằng trong Tử Cấm Thành có 9999 phòng. Các con số dương 1,3,5,7,9 và số âm là 2,4,6,8. Hai số âm dương kết hợp với nhau tạo nên sự cân bằng. more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat