cung song tử

Những chòm sao làm việc có tinh thần trách nhiệm cao

Họ sẽ nghĩ ra cách nào đó để công việc vừa được giải quyết nhanh vừa không khiến họ mất nhiều sức. Trong một công ty, một tập thể, chúng ta gặp gỡ rất nhiều người và mỗi người đều có thái độ làm việc không giống nhau. Có người chăm chỉ phấn đấu hết more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat