trổ cửa

Chuyển đổi lối ra vào cửa chính

Cả dãy nhà tôi ở đều có lối đi ở cả hai mặt ngõ trước và sau. Riêng nhà tôi từ lúc xây chỉ sử dụng một lối đi đằng trước, lối đằng sau không sử dụng. Yêu cầu: Nay tôi muốn sửa lại và chuyển ngõ ra đằng sau (ngõ rộng 3 m) có more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat