tử vi hàng ngày tuổi mùi

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 27/12/2018

Ngày 27/12/2018 (Thứ Năm: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Tỵ Tháng: Giáp Tý, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Đinh Hợi, Ất Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Di Lạc Nén Vàng May Mắn 1. Tử vi tuổi Tý Tử vi ngày 27/12/2018, Tỷ Kiên xuất hiện more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 26/12/2018

Ngày 26/12/2018 (Thứ Tư: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Thìn Tháng: Giáp Tý, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Bính Tuất, Giáp Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cây Thạch Anh Hồng Dáng Thịnh Vượng 1. Tử vi tuổi Tý Tý Thìn bán hợp, theo tử vi hàng more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 25/12/2018

Ngày 25/12/2018 (Thứ Ba: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Mão Tháng: Quý Hợi, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Quý Dậu, Kỷ Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bắp Cải Xanh Dáng Đứng Chiêu Tài 1. Tử vi ngày 25/12/2018 Thứ 3 tuổi Tý Tử vi ngày 25/12/2018 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 24/12/2018

Ngày 24/12/2018 (Thứ Hai: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Dần Tháng: Giáp Tý, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Nhâm Thân, Mậu Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bộ Tam Đa Phước Lộc Thọ 1. Tử vi tuổi Tý Thương Quan xuất hiện trong tử vi công danh more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 23/12/2018

Ngày 23/12/2018 (Chủ Nhật: Kim Đường Hoàng Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Sửu Tháng: Giáp Tý, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Đinh Mùi, Ất Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Bản Mệnh Ngọc Phỉ Thúy 1. Tử vi tuổi Tý Xem bói tử vi, người tuổi Tý hôm nay more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 22/12/2018

Ngày 22/12/2018 (Thứ bảy: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Tý Tháng: Giáp Tý, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Bính Ngọ, Giáp Ngọ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cặp Tỳ Hưu Ngọc Xanh Lưu Ly 1. Tử vi ngày 22/12/2018 Thứ Bảy tuổi Tý Xem tử vi ngày more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 21/12/2018

Ngày 21/12/2018 (Thứ sáu: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Hợi Tháng: Giáp Tý, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Kỷ Tỵ , Quý Tỵ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cây Tài Lộc Đá Lam Hồng 1. Tử vi ngày 21/12/2018 Thứ 6 tuổi Tý Tử vi ngày 21/12/2018 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 20/12/2018

Ngày 20/12/2018 (Thứ Năm: Thiên Hình Hắc Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Tuất Tháng: Giáp Tý, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Mậu Thìn , Nhâm Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Đá Ngọc Ưng Nhãn 1. Tử vi ngày 20/12/2018 Thứ 5 tuổi Tý Tử vi ngày 20/12/2018 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 19/12/2018

Ngày 19/12/2018 (Thứ Tư: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Dậu Tháng: Giáp Tý, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Kỷ Mão, Đinh Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tượng Heo Xanh Trên Nén Vàng 1. Tử vi ngày 19/12/2018 Thứ Tư tuổi Tý Tử vi ngày 19/12/2018 của more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 18/12/2018

Ngày 18/12/2018 (Thứ Ba: Thanh Long Hoàng Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Thân Tháng: Quý Hợi, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Mậu Dần, Bính dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cây Tài Lộc Ngũ Hành May Mắn 1. Tử vi ngày 18/12/2018 Thứ Ba tuổi Tý Tử vi ngày 18/12/2018 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 17/12/2018

Ngày 17/12/2018 (Thứ Hai: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Mùi Tháng: Giáp Tý, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ lô bát tiên lớn 1. Tử vi tuổi Tý Xem tử vi hàng ngày của more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 16/12/2018

Ngày 16/12/2018 (Chủ Nhật: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Ngọ Tháng: Giáp Tý, Năm: Mậu Tuất Kỵ Tuổi: Giáp Tý, Canh Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cây Tài Lộc Thạch Anh Hồng 1. Tử vi ngày 16/12/2018 Chủ Nhật tuổi Tý Chuyện tình cảm của tuổi more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat