tử vi tháng 05/2015 tháng 05

Tử vi Phương Đông : Tháng 05/2015

Từ ngày 1/5/2015 đến ngày 31/5/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến TÂN TỴ – Tiết LẬP HẠ (thuộc tháng Tư ÂL, thiếu) Ngày vào tiết Lập Hạ : 6/5/2015 (tức ngày 18 tháng 3 ÂL) Ngày vào khí Tiểu Mãn : 21/5/2015 (tức ngày 4 tháng 4 ÂL) Hành more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat