Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy thời xưa

Ty Huu Doc Ngoc

check Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy thời xưa Xem tử vi năm 2016 Bính Thân cho 12 con Giáp dựa theo ngày sinh !!!
new Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy thời xưa Bột Tẩy Uế chính hiệu, sản phẩm không thể thiếu của mọi nhà !!!

Nằm mơ thấy tiên thánh đến nhà: điềm đại cát. Nằm mơ thấy đọc văn xin tha tội: mọi sự đều tốt.

doi xua Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy thời xưa

– Nằm mơ thấy thiên tử: đại quý, đại cát.

– Nằm mơ thấy thái tử: đại cát, có tước vương hầu.

– Nằm mơ thấy nói chuyện với người xưa: thông minh.

– Nằm mơ thấy đối diện với quan trưởng sử: điềm lành.

– Nằm mơ thấy vương nữ: đại cát lợi.

– Nằm mơ thấy gần quan lớn: đại cát.

– Nằm mơ thấy quan cần gặp: đại cát.

– Nằm mơ thấy gặp thần nhân, đại cát.

– Nằm mơ thấy người gọi mình là quan: lành.

– Nằm mơ thấy sứ quân vào cửa: điềm rất tốt.

– Nằm mơ thấy vái đại quan: điềm quý, lành, có lợi.

– Nằm mơ thấy tiên thánh đến nhà: điềm đại cát.

– Nằm mơ thấy đọc văn xin tha tội: mọi sự đều tốt.

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat