mơ thấy đời xưa có ý nghĩa gì

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy thời xưa

Nằm mơ thấy tiên thánh đến nhà: điềm đại cát. Nằm mơ thấy đọc văn xin tha tội: mọi sự đều tốt. – Nằm mơ thấy thiên tử: đại quý, đại cát. – Nằm mơ thấy thái tử: đại cát, có tước vương hầu. – Nằm mơ thấy nói chuyện với người xưa: thông minh. more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat