Tử vi Phương Đông: Thứ năm 21/07/2022

Ngày 21/07/2022 (Thứ năm: Minh Đường Hoàng Đạo) Ngày: Ất Hợi Tháng: Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Quý Tỵ, Tân Tỵ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Phỉ Thúy Có Quan Âm TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 13/07/2022

Ngày 13/07/2022 (Thứ tư: Kim Đường Hoàng Đạo) Ngày : Đinh Mão Tháng : Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Ất Dậu, Quý Dậu. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi mắt Mèo Đa Sắc

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 12/07/2022

Ngày 12/07/2022 (Thứ ba: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Ngày : Bính Dần Tháng : Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Giáp Thân, Nhâm Thân. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Nhẫn Tỳ Hưu Đông Linh TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 11/07/2022

Ngày 11/07/2022 (Thứ Hai: Chu Tước Hắc Đạo) Ngày: Ất Sửu. Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Kỷ Mùi, Quý Mùi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thần Tài Vàng Nhỏ TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 10/07/2022

Ngày 10/07/2022 (Chủ Nhật: Thiên Hình Hắc Đạo ) Ngày : Giáp Tý Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Gia Đình Chuột Xanh TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Hết sức more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 09/07/2022

Ngày 09/07/2022 (Thứ Bảy: Minh Đường Hoàng Đạo ) Ngày: Quý Hợi Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Đinh Tỵ, ất Tỵ. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Long Quy Hoàng Long TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Nếu công việc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 08/07/2022

Ngày 08/07/2022 (Thứ Sáu: Thanh Long Hoàng Đạo) Ngày: Nhâm Tuất Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Bính Thìn , Giáp Thìn. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Cặp Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Không more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 07/07/2022

Ngày 07/07/2022 (Thứ năm: Câu Trần Hắc Đạo) Ngày: Tân Dậu Tháng: Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Quý Mão, Kỷ Mão. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bụi Trúc Mẫu Đơn TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 06/07/2022

Ngày 06/07/2022 (Thứ tư: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Ngày : Canh Thân Tháng : Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Nhâm Dần, Mậu Dần. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Ngọc Bội Mai Hoa TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Mọi việc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 05/07/2022

Ngày 05/07/2022 (Thứ ba: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Ngày : Kỷ Mùi Tháng : Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Đinh Sửu, ất Sửu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Dê Xanh Chiêu Tài TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 04/07/2022

Ngày 04/07/2022 (Thứ Hai: Thiên Lao Hắc Đạo) Ngày: Mậu Ngọ. Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Bính Tý, Giáp Tý. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thần Tài Vàng Nhỏ TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày xung more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 03/07/2022

Ngày 03/07/2022 (Chủ Nhật: Ngọc Đường Hoàng Đạo ) Ngày : Đinh Tỵ Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Kỷ Hợi, Quý Hợi. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Chó Cẩm Thạch TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Mọi việc không more »

Phong Thủy Đông Phương – Phong Thủy Nhà Ở và Đời Sống Việt Nam

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat