Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 20/12/2019

Ngày 20/12/2019 (Thứ sáu: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Mão Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Quý Dậu, Kỷ Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thỏ Vàng Kim Sa TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Có cuộc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 19/12/2019

Ngày 19/12/2019 (Thứ Năm: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Dần Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Nhâm Thân, Mậu Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuột Trên Mẫu Đơn Ôm Hồ Lô 1. TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim, 36 nam Mộc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 17/12/2019

Ngày 17/12/2019 (Thứ Ba: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Tỵ Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Ất Hợi, Kỷ Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tượng Rồng Lưu Ly Thăng Tiến XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BA NGÀY 17/12/2019 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 16/12/2019

Ngày 16/12/2019 (Thứ Hai: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Đinh Hợi Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Kỷ Tỵ , Quý Tỵ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thất Tinh Trận Đông Linh XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ HAI NGÀY 16/12/2019 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 15/12/2019

Ngày 15/12/2019 (Chủ Nhật: Thiên Hình Hắc Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Tuất Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Mậu Thìn, Nhâm Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Thạch Anh Tóc Đen XEM TỬ VI NGÀY MỚI CHỦ NHẬT NGÀY 15/12/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 14/12/2019

Ngày 14/12/2019 (Thứ bảy: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Dậu Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Kỷ Mão, Đinh Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Voi Đá Hắc Ngà XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 14/12/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 13/12/2019

Ngày 13/12/2019 (Thứ sáu: Thanh Long Hoàng Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Thân Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Mậu Dần, Bính dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thần Rồng Tiên Phụng XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 13/12/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 12/12/2019

Ngày 12/12/2019 (Thứ Năm: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Mùi Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Ất Sửu, Tân Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuột Ôm Hồ Lô Bình An XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 12/12/2019 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 11/12/2019

Ngày 11/12/2019 (Thứ Tư: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Ngọ Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Giáp Tý, Canh Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuột Vàng May Mắn XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ TƯ NGÀY 11/12/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 10/12/2019

Ngày 10/12/2019 (Thứ Ba: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Tỵ Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Ất Hợi, Kỷ Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuột Vàng Trên Túi Vàng XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BA NGÀY 10/12/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 09/12/2019

Ngày 09/12/2019 (Thứ Hai: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Thìn Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Giáp Tuất, Mậu Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuột Vàng Ôm Nén Vàng 1. TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim, 36 nam Mộc Đức nữ more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 08/12/2019

Ngày 08/12/2019 (Chủ Nhật: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mão Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Tân Dậu, Ất Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuột Vàng Ôm Thơm Vàng XEM TỬ VI NGÀY MỚI CHỦ NHẬT NGÀY 08/12/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Phong Thủy Đông Phương – Phong Thủy Nhà Ở và Đời Sống Việt Nam

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat