Tử vi Phương Đông: Thứ năm 23/01/2020

Ngày 23/01/2019 (Thứ Năm: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Sửu Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Kỷ Mùi, Quý Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Bản Mệnh Bất Động Minh Vương 1. Tử vi tuổi Tý Tiếp nối tử vi ngày 22/1/2020 của 12 more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 22/01/2020

Ngày 22/01/2020 (Thứ Tư: Thiên Hình Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Tý Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Gậy Như Ý Xanh Ngọc 1. Tử vi tuổi Tý Tuổi Tý gặp Chính Ấn, trong ngày làm việc cuối more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 21/01/2020

Ngày 21/01/2020 (Thứ Ba: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Hợi Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Đinh Tỵ, ất Tỵ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cặp Tỳ Hưu Vàng Lưu Ly TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu): more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 20/01/2020

Ngày 20/01/2020 (Thứ Hai: Thanh Long Hoàng Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Tuất Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Bính Thìn , Giáp Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thần Tài Tài Lộc 1. Tử vi tuổi Tý Theo tử vi thứ 2 ngày 20/1/2020, Kiếp Tài gây more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 19/01/2020

Ngày 19/01/2020 (Chủ Nhật: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Dậu Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Quý Mão, Kỷ Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Ve Đá Mắt Mèo TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Ngày more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 18/01/2020

Ngày 18/01/2020 (Thứ bảy: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Sửu Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Ất Mùi, Tân Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Kỳ Lân TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Mọi việc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 17/01/2020

Ngày 17/01/2020 (Thứ sáu: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mùi Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Đinh Sửu, ất Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tượng Ngọc Đa Sắc TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Ngày chỉ more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 16/01/2020

Ngày 16/01/2019 (Thứ Năm: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Ngọ Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Bính Tý, Giáp Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thuyền Buồm Đầu Rồng Thăng Tiến 1. Tử vi tuổi Tý Tiếp nối tử vi ngày 15/1/2020, cục diện Tý more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 15/01/2020

Ngày 15/01/2020 (Thứ Tư: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Tỵ Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Kỷ Hợi, Quý Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cọp Sa Kim TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Mọi việc không more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 14/01/2020

Ngày 14/01/2020 (Thứ Ba: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Thìn Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Mậu Tuất, Nhâm Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuông Gió May Mắn TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Không nên more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 13/01/2020

Ngày 13/01/2020 (Thứ Hai: Kim Đường Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Mão Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Kỷ Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Bản Mệnh Tuổi Thìn TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Nên more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 12/01/2020

Ngày 12/01/2020 (Chủ Nhật: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Dần Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Mậu Thân, Bính Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tượng Chuột Hắc Ngà TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Người mặc more »

Phong Thủy Đông Phương – Phong Thủy Nhà Ở và Đời Sống Việt Nam

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat