Bố trí giường theo mệnh

Ty Huu Doc Ngoc

check Bố trí giường theo mệnh Xem tử vi năm 2016 Bính Thân cho 12 con Giáp dựa theo ngày sinh !!!
new Bố trí giường theo mệnh Bột Tẩy Uế chính hiệu, sản phẩm không thể thiếu của mọi nhà !!!

là nơi dùng để nghỉ ngơi và nằm ngủ, cho nên cần sắp đặt sao cho hợp với phương vị của mình có vậy mới nghỉ ngơi thư thái và ngủ ngon giấc, sau khi thức dậy thấy tinh thần khoan khoái dễ chịu. đây là nguyên nhân phong thủy học coi trọng “mệnh, giường tương xứng”.

Giường ngủ là nơi dùng để nghỉ ngơi và nằm ngủ, cho nên cần sắp đặt sao cho hợp với phương vị của mình có vậy mới nghỉ ngơi thư thái và ngủ ngon giấc, sau khi thức dậy thấy tinh thần khoan khoái dễ chịu. đây là nguyên nhân phong thủy học coi trọng “mệnh, giường tương xứng”.
giuong ngu 9 Bố trí giường theo mệnh
Phong thủy học cho rằng mệnh đông tứ nên ngủ ở giường đông tứ, còn mệnh tây tứ nên ngủ ở giường tây tứ. kết hợp giường và mệnh với nhau như thế thì vui vẻ phấn khởi, mọi sự tốt lành.

Ngược lại, nếu mệnh đông tứ mà ngủ ở giường tây tứ hay là mệnh tây tứ ngủ ở giường đông tứ, như vậy giường và mệnh không hợp nhau thì hung nhiều, cát ít, tai nạn bệnh tật liên miên.

Giường đặt ở hướng đông tứ gọi là giường đông tứ, còn đặt ở hướng tây tứ thì gọi là giường tây tứ.

Người thuộc thủy, môc, hỏa đều là mệnh đông tứ, giường ngủ đặt ở hướng đông, đông nam và bắc là được bởi vì đây đều là hướng tốt lành của bản mệnh.

Giường ngủ là nơi nghỉ ngơi và nằm ngủ cho nên đặt ở sao phục vị của bản mệnh mới được, vì sao phục vị có nghĩa là tĩnh tại bất động. bây giờ xin liệt kê sao phục vị các mệnh dưới đây:

Mệnh chấn mộc, giường ngủ nên đặt ở sao cho phục vị hướng đông.

Mệnh tốn mộc, giường ngủ nên đặt ở sao phục vị hướng đông nam.

Mệnh ly hỏa, giường ngủ nên đặt ở sao phục vị hướng nam.

Mệnh khảm thủy, giường ngủ nên đặt ở sao phục vị hướng bắc.

Để tiện tham khảo sao phục vị các mệnh xin lần lượt biểu thị chấn, tốn, khảm, ly.

Trên đây đã trình bày giường đông tứ thuộc mệnh đông tứ, bây giờ xin trình bày giường tây tứ thuộc mệnh tây tứ.

Người thuộc mệnh kim và thổ trong ngũ hành đều là mệnh tây tứ, giường ngủ nên đặt ở hướng đông bắc, tây bắc, tây nam và tây là được vì đây đều là những hướng tốt lành của bản mệnh.

Dưới đây xin liệt kê các sao phục vị của mệnh tây tứ.

Mệnh khôn thổ, giường ngủ nên đặt ở sao phục vị hướng tây nam.

Mệnh cấn thổ, giường ngủ nên đặt ở sao phục vị hướng hướng đông bắc.

Mệnh càn kim, giường ngủ nên đặt ở sao phục vị hướng tây bắc.

Mệnh đoài kim, giường ngủ nên đặt ở sao phục vị hướng tây.

Biểu đồ lựa chọn cát hung của 8 ngôi sao để các bạn tham khảo:

4 cát tinh (tốt giảm dần):

Cát tinh 1: sinh khí (sao tốt nhất)

Cát tinh 2: thiên y (tốt nhì)

Cát tinh 3: diên niên (tốt ba)

Cát tinh 4: phục vị (tốt bốn)

4 hung tinh (xấu tăng dần):

Hung tinh 1: họa hại (ngũ)

Hung tinh 2: lục sát (lục)

Hung tinh 3: ngũ quỷ (thất)

Hung tinh 4: tuyệt mệnh (bát)

Cùng Danh Mục

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat