Chuỗi đeo tay đá hột lựu đỏ

Chuỗi trang sức đá hột lựu đỏ khỏe mạnh dẻo dai S2052-1894

1.894.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay đá hột lựu đỏ. + Kích thước : 17 hạt. + Khối lượng : 52.6g + Ý nghĩa: đá phong thủy tăng sức quyến rũ của người phụ nữ, bổ trợ về sức khỏe, may mắn trong công việc… + Cách sử dụng: trang more »

Chuỗi trang sức đá hột lựu đỏ tăng vẻ quyến rũ S2052-2080

2.080.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay đá hột lựu đỏ. + Kích thước : 17 hạt. + Khối lượng : 57.8g + Ý nghĩa: đá phong thủy tăng sức quyến rũ của người phụ nữ, bổ trợ về sức khỏe, may mắn trong công việc… + Cách sử dụng: trang more »

Chuỗi trang sức đá hột lựu đỏ tăng sức quyến rũ S2052-2390

2.390.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay đá hột lựu đỏ. + Kích thước : 16 hạt. + Khối lượng : 66.4g + Ý nghĩa: đá phong thủy tăng sức quyến rũ của người phụ nữ, bổ trợ về sức khỏe, may mắn trong công việc… + Cách sử dụng: trang more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat