chuông gió phật di lạc

Chuông gió phong thủy treo phật di lặc đồng biểu tượng bình an C1219

2.448.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 12 ống màu vàng bằng đồng, 2 hình phật di lặc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 38cm. + Khối lượng : 282g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà, more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat